U zájezdů pořádaných CK Snail Travel International a.s. není v cenách žádné zdravotní pojištění a ani pojištění proti stornu zájezdu.

 

V naší kanceláři nabízíme možnost komplexního připojištění od POJIŠŤOVNY UNIQA:

základní pojistné

typ K7S

vč.pojištění storna do 30tis.

typ K7SS

vč.pojištění storna do 60tis. 

typ K7S100

vč.pojištění storna do 100tis. 

  zóna 1 - Evropa    69,- Kč   93,- Kč 157,- Kč
   zóna 2 - svět 99,- Kč  118,- Kč 255,- Kč


doplňkové
pojistné
 

typ ST

 Pojištění stornovacích poplatků z důvodu terororismu

* Připojištění v tarifu ST je možné uzavřít pouze jako doplňkové pojištění

k tarifu K7S, K7SS a K7S100.

** Toto pojištění kryje náklady vzniklé pojištěnému za neuskutečněný

zájezd nebo jiné služby z důvodu teroristického činu v cílovém místě pobytu. 

 500,-Kč/osoba/zájezd

 Připojištění pro případ Covid-19 či jiné pandemie

* připojištění nelze sjednat samostatně

 

31,-Kč/os./den/Evropa 

61,-Kč/os./den/Svět  

 


Výše pojistného je stanovena na jeden den a na jednu osobu. Každý, i započatý den platnosti pojištění se počítá jako plný den.

 
Územní platnost pojištění:
 

Pojištění sjednané pro zeměpisnou zónu 1 se vztahuje na pojistné události, které nastaly na zeměpisném území Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko (Faerské ostrovy), Egypt, Estonsko, Finsko, Francie, Grónsko, Chorvatsko,Irsko, Island, Itálie, Izrael, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko,Maďarsko, Makedonie,Malta, Maroko, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko,Norsko (Špicberky), Polsko, Portugalsko (Azory, Madeira), Rakousko, Rumunsko, Rusko (pouze evropská část po pohoří Ural a řeku Ural), Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Ostrov Man, Gibraltar, Normanské ostrovy), Srbsko, Španělsko (Kanárské ostrovy, Baleárské ostrovy), Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Vatikán.

Pojištění sjednané pro zeměpisnou zónu 2 se vztahuje na pojistné události, které nastaly na území všech států světa (mimo ČR).

 

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění 

Informační list UNIQA pojišťovny pro cestovní pojištění 

Rozsah a limity cestovního pojištění K7S od UNIQA pojišťovny 

UNIQA - Informace o zpracování osobních údajů. 

 

 


facebook

Jsme členem

accka ectaa

iagto

Partneři

Zasílání novinek

Kontakty

Tel: +420 725 713 335
+420 602 552 624


E-mail: info@snailtravel.cz

Golf & Relax

PERLY EVROPY

EXOTIKA